HORVERT_05

siedzisko 25 x 25 cm wysokość 45 cm

4,9 kg